Undervisning & supervision


Psykolog Henriette Rønhof Sloth

Svendborg

Kopier teksten i din browser for at læse om utilsigtede hændelser og klagemuligheder

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Jeg superviserer i flere forskellige sammenhænge, primært indenfor det sociale, socialpsykiatriske og psykiatriske område. Mine kernekompetencer er især: voksne og unge med psykiske/ psykiatriske vanskeligheder samt handlestrategier til at hjælpe dem. Jeg har derudover fokus på at forebygge udbrændthed og stress  hos medarbejderne bl.a.  ved at styrke evnen til egenomsorg. 


Jeg løser løbende forskellige undervisningsopgaver bl.a. indenfor temaerne personlighedsforstyrrelser, borderlinebehandling, adfærdsterapi  samt egenomsorg for behandlere.


Kontakt mig på mail eller telefon, hvis du ønsker at drøfte mulighederne for supervision og/eller undervisning.