Min baggrund

Jeg er 46 år gammel, gift og mor til to børn. Jeg er uddannet psykolog i 2002 og har mange forskellige arbejdserfaringer og flere terapeutiske uddannelser bag mig.


Her kan du se mit CV.

ANSÆTTELSER


Sept. 2016 -

Ekstern lektor, Institut for psykologi, Syddansk Universitet. Samtaletræning og forelæsninger i klinisk psykologi. 


Jan. 2012 -

Privatpraksis med ydernummer. Individuel terapi. Supervision og undervisning. Parsamtaler.

 

2009 - marts 2012

Almenpsykiatrisk Afdeling, Svendborg. Gennem 1 år tilknyttet DAT teamet – dialektisk adfærdsterapi til patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Udvikling af gruppetilbud til personlighedsforstyrrede. Psykologiske undersøgelser. Fra okt. 2011 tilknyttet affektivt team med behandling af patienter med depression.


2009

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense. Ambulant ungeteam for 15-18årige. Psykologiske undersøgelser og behandling, herunder familieterapi. 

 

2008 - 2009

Vikariat ved Psykoterapeutisk Afsnit, Psykiatrisk Afdeling, Odense. Visitation og udredning af patienter til individuel og gruppeterapeutisk psykoterapi. Længerevarende individuelle samtaleforløb. Terapeut i blandet gruppeanalytisk gruppe. Supervisor på skizofreniafsnit. Metodeudvikling på afsnittet og i samarbejdsgruppe med Odense Kommune.   


2007 - 2008

Psykolog og projektleder ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri. Ansat i 3-årigt projekt om udvikling, afprøvning og evaluering af samtalegrupper med fokus på netværk og rehabilitering for færdigbehandlede patienter fra Stolpegård. Derudover kliniske opgaver i ambulatoriet, herunder terapeut i gruppeanalytisk gruppe for patienter med personlighedsforstyrrelser.   


2004 - 2006

Kandidat ved Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.  To-årig uddannelsesstilling i klinisk psykologi. Co-terapeut i gruppeanalytisk gruppe. Længerevarende individuelle forløb herunder et forløb i psykoanalytisk psykoterapi. Supervision. Deltagelse i forskningsprojekt om gruppeanalytisk terapi.


2003 - 2004

Psykolog ved Erhvervscenter Espelunden, Københavns Amt.Kortere samtaleforløb med klienter i revalideringsforløb. Psykologiske vurderinger. Undervisning i psykologiske temaer. Konsulentfunktion.

 

2002 - 2003

Centerpsykolog ved Lokalcenter Sundby Nord, Københavns Kommune. Behandlingsforløb med børn og voksne. Psykologiske undersøgelser og vurderinger. Personale- og metodeudvikling. Supervision. Konsulentfunktion.

 


PRIVATE OPGAVER


Jeg superviserer grupper af medarbejdere primært i socialpsykiatrien og psykiatrien i flere fynske kommuner. 


Jeg løser undervisningsopgaver og laver terapeutiske efteruddannelser. Se mere under "undervisning og supervision".
UDDANNELSE & KURSER


Løbende deltagelse i supervision samt kurser primært i Compassion Focused Therapy.


okt. 2018

Deltagelse i The 7th Annual Compassionate Mind Conference, London


2014-2016

2-årig efteruddannelse i Compassion Focused Therapy ved Kognitivt Center Fyn og psykolog Lena Isager.


nov. 2011

Specialistuddannelse i psykoterapi med voksne.


dec. 2011

Workshop in Functional Analytic Psychotherapy


2010

Comprehensive Course in Dialectical Behavior Therapy v. Alan Fruzetti, USA


2008

Gruppeanalytisk basisuddannelse (1 år) ved Institut for Gruppeanalyse, Kbh.


2004-2006

Objektrelationsteoretisk psykoterapiuddannelse som led i ansættelse v. Københavns Universitet v. John Vitger, psykoanalytiker


2005

13th European Symposium in Group Analysis, Molde, Norge. Deltagelse samt paperpræsentation af forskningsprojekt ”Unge voksnes oplevelse og udbytte af gruppeanalytisk psykoterapi” i samarbejde med tidl. lektor Vivi Maar.

                                                                                           

2005

Autoriseret af Psykolognævnet.


2002

Cand.psych. fra Psykologisk Institut, Århus Universitet.PUBLIKATIONER


Maar, Vivi & Sloth, Henriette Rønhof:

”Unge voksnes oplevelse og udbytte af gruppeanalytisk psykoterapi – fortalt med egne ord”.  Matrix nr. 1 2008.FRIVILLIGT ARBEJDE


2015 -

Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, et fagligt selskab under Dansk Psykologforening.


2010 –

Kursusarrangør i DPSP (Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer) på Fyn.


2002 - 2004

SINDs psykologrådgivning, København. Kortvarige samtaleforløb. Samtalegruppe for pårørende til sindslidende.