CFT – Medfølesesfokuseret terapi

CFT – Medfølelsesfokuseret terapi – Hvad er det ?

CFT er udvilket af prof. Paul Gilbert fra Derby University i England og en gruppe medarbejdere under ham gennem de sidste 20 år.

Det er en videnskabeligt funderet tilgang, der integrerer viden fra evolutionspsykologien, neuropsykologi, tilknytningsteori og emotionspsykologi samt metoder fra mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi samt psykodynamisk terapi.  Metoden og dens effekt er i stigende grad  videnskabeligt velunderbygget.