CFT – Compassion Fokuseret terapi

Hvad er CFT?

CFT er udvilket af prof. Paul Gilbert fra Derby University i England og en gruppe medarbejdere under ham gennem de sidste 20 år.

Det er en videnskabeligt funderet tilgang, der integrerer viden fra evolutionspsykologien, neuropsykologi, tilknytningsteori og emotionspsykologi samt metoder fra mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi samt psykodynamisk terapi.  Metoden og dens effekt er i stigende grad  videnskabeligt velunderbygget.

I CFT er  fokus på at forstå vores menneskelige sind, herunder vores følelser, der er udviklet gennem millioner af års evolution.   En stor udfordring for os mennesker er det faktum, at vores tanker og forestillinger kan aktivere svære følelser, som vi efterfølgende lider under eller handler destruktivt på.  Det kan være selvkritiske tanker, som nedgør os eller gør os usikre (“Jeg er ikke god nok”, “De kan ikke lide mig”),  eller tanker som gør os ængtelige, bekymrede eller triste (“Tænk, hvis der sker mine børn noget”. “Hvad hvis jeg aldrig får det bedre”).  Det er ikke vores skyld, at vores sind er skabt sådan, at tanker kan aktivere vores følelser, men en ubehagelig og upraktisk bivirkning ved vores evolutionært  udviklede hjerne, som gør os meget sårbare overfor psykiske problemer.

For ikke at blive revet med af vores sind er det hjælpsomt at opøve evnen til medfølelse: Evnen til at være opmærksom på og  lindre vores egen og andres lidelse. Eller sagt på en anden måde: at lære at være omsorgsfuld, stærk og hjælpsom overfor dig selv, når du har brug for det.