Praktisk information Priser Ydelser Afbud Henvisning fra egen læge Selvbetalere Parsamtaler Supervision individuelt Supervision i gruppe Transport Sygesikring.dk

 • Selvbetalere

  1000 kr.

 • Ved henvisning fra egen læge

  1. samtale: 424,20 kr.

  (egenandel – sygesikringen betaler resten af honoraret.)

  2. og følgende samtaler: 354 kr.

 • Parsamtaler (ca. 90 min.)

  1300 kr.

 • Supervision individuelt (60 min.)

  1200 kr. ekskl. moms.  Er du psykolog under videreuddannelse, skal der ikke moms på supervision.  Ved andre faggrupper skal der.

 • Supervision i gruppe (60 min.)

  1600 ekskl. moms.

 • Afbud

  Skal meldes på tlf. 6177 4764 min. kl. 16 dagen før samtalen, også om søndagen. Dette gælder også akut opstået sygdom. Ellers beregnes fuldt honorar (ved sygesikringsklienter dog svarende til egenbetalingen). Ved udeblivelse uden afbud tages ligeledes fuldt honorar.

  Priser pr. 1.1. 2022. Alle samtaler (undtagen parsamtaler) varer ca. 50 min.

 • Transport

  Ved transport til supervisionsopgaver udenfor Svendborg by beregnes 500 kr. pr. påbegyndt time.

 • Sygesikringen Danmark

  Er du medlem af sygesikringen Danmark, refunderer Danmark en del af din

  egenbetaling, typisk 200-300 kr., se Danmarks hjemmeside

  Åbner ny side.

© Copyright Henriette Rønhof Sloth