Hvordan arbejder man i praksis med CFT?

Hvordan arbejder man i praksis med CFT?

Vores første møde vil naturligvis tage udgangspunkt i din beskrivelse af de problemer, du kæmper med og de ønsker, du har for dit liv.

Første samtale vil ofte være præget af, at jeg forsøger at danne mig et indtryk af dig, dit liv og de problemer, der har ført til, at du søger behandling. Jeg vil stille dig mange spørgsmål og forsøge at vurdere omfanget af dine problemer herunder baggrunden for dem, fx. oplevelser i barndommen.

Du vil ofte få til opgave at formulere mål og ønsker for dit forløb efter denne samtale.

Herefter vil behandlingen ofte følge to spor

På den ene side vil vi sammen blive klogere på dig og de tanke- og handlemønstre, der  fører til smerte og lidelse for dig samt baggrunden for  disse mønstre. På den anden side vil du gennem forskellige øvelser opøve evnen til at tænke og handle medfølende overfor dig selv. Dette indebærer også træning derhjemme mellem sessionerne, fx. at lytte til forskellige mindfulness-baserede øvelser eller at lægge mærke til særlige tanker, fx. selvkritiske tanker.  Ligesom alle andre færdigheder kan evnen til medfølelse læres, men det kræver  ligesom alle andre færdigheder, at man øver sig.   

Forestil dig, hvor hjælpsomt det kunne være at have en indre bedste ven, der altid er der for dig og altid vil det bedste for dig, og som står klar med forståelse, men også støtte og opbakning, når du løber ind i udfordringer – uanset om disse udfordringer er angst, selvkritik, depression eller noget helt andet. Det er denne evne, vi vil træne og styrke gennem forløbet.

Vi vil løbende evaluere på dit udbytte og din fremgang samt din oplevelse af forløbet og samarbejdet med mig.