Undervisning & supervision

Jeg superviserer psykologer under autorisation og specialistuddannelse.


Jeg superviserer også i flere forskellige andre sammenhænge, primært indenfor det sociale, socialpsykiatriske og psykiatriske område. Mine kernekompetencer er især: voksne og unge med psykiske/ psykiatriske vanskeligheder samt handlestrategier til at hjælpe dem. Jeg har derudover fokus på at forebygge udbrændthed og stress  hos medarbejderne bl.a.  ved at styrke evnen til egenomsorg. 


Jeg løser løbende forskellige undervisningsopgaver bl.a. indenfor temaerne personlighedsforstyrrelser, borderlinebehandling samt omsorgstræthed og egenomsorg for behandlere.


Derudover laver jeg terapeutiske efteruddannelser i CFT (Compassion Focused Therapy) for behandlere.


Alle supervisions- og undervisningsopgaver løses i tæt samarbejde med den relevante ledelse, så mest muligt udbytte for medarbejderne sikres. Jeg lægger vægt på at være en nærværende, engageret og kompetent supervisor og underviser.


Kontakt mig på mail eller telefon, hvis du ønsker at drøfte mulighederne for supervision og/eller undervisning.