Priser, ydelser & afbud

Afbud


Skal meldes på tlf. 6177 4764 min. kl. 16 dagen før samtalen, også om søndagen. Dette gælder også akut opstået sygdom. Ellers beregnes fuldt honorar (ved sygesikringsklienter dog svarende til egenbetalingen). Ved udeblivelse uden afbud tages ligeledes fuldt honorar.


Priser pr. 1.1. 2022. Alle samtaler (undtagen parsamtaler) varer ca. 50 min.


Ved henvisning fra egen læge


1. samtale: 424,20 kr.

(egenandel - sygesikringen betaler resten af honoraret.)


2. og følgende samtaler: 354 kr. 


Selvbetalere

1000 kr.


Parsamtaler (ca. 90 min.)

1300 kr.


Supervision individuelt (60 min.)

1200 kr. ekskl. moms.  Er du psykolog under videreuddannelse, skal der ikke moms på supervision.  Ved andre faggrupper skal der.


Supervision i gruppe (60 min.)

1600 ekskl. moms.


Transport:

Ved transport til supervisionsopgaver udenfor Svendborg by beregnes 500 kr. pr. påbegyndt time.


 

Er du medlem af sygesikringen Danmark, refunderer Danmark en del af din

egenbetaling, typisk 200-300 kr., se Danmarks hjemmeside www.sygesikring.dk